Baten en lasten 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

ALGEMENE KOSTEN 2018 2017
Kleine aanschaffingen             – €          85
Kosten secretariaat  €         33  €         –
Systeembeheer  €       300  €       343
 €  €
Postzegels en kantoorbenodigdheden  €       107  €       159
Onkosten/vacatievergoeding bestuur  €    6.000  €    7.000
Reis-en verblijfkosten bestuur  €  €     2.578
Accountants kosten  €   1. 990  €     2.284
Servicefee/fondsvergoeding banken  €  34.213  €   26.292
Overige bankkosten  €       365  €        465
Kamer van koophandel  €         48  €          86
Kosten website  €         25  €          95
Domeinnaam  €         36  €          32
Afas Boekhoudprogramma  €       587  €        580


Totaal  € 43.704  € 39.999
BATEN
Rente  €     53.481  €   61.788
Dividend  € 449.929  € 444.774
Giften  €     9.800  €   13.425


Totaal baten voor doelstelling  € 513.210  € 519.987
BESTEDINGEN
Projecten  € 393.660  €  339.060
Algemene kosten  €    43.704  €    39.999
 € 437.364  € 379.059
Saldo  € 75.846  € 140.928
Resultaat fondsen:
Waardevermeerdering effecten (gerealiseerd)  €    21.307  €    260.606
Waardevermeerdering effecten (niet gerealiseerd)  € 1.488.498  € 796.880
Totale waardevermeerdering  € 1.509.805  € 1.057.486
Saldo  € 1.433.959  € 1.198.414