Baten en lasten 2020

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

ALGEMENE KOSTEN 2019 2020
Kleine aanschaffingen  €       451 €          –
Systeembeheer  €       163  €       143
Postzegels en kantoorbenodigdheden  €       241  €         96
Onkosten/vacatievergoeding bestuur  €    6.000  €    6.000
Reis-en verblijfkosten bestuur  €         27  €        – 27
Accountants kosten  €   1. 845  €     1.845
Servicefee/fondsvergoeding banken  €  35.984  €   35.316
Overige bankkosten  €       423  €        473
Kamer van koophandel  €         48  €          48
Kosten website  €         71  €          29
Domeinnaam  €         33  €          51
Afas Boekhoudprogramma  €       599  €        614


Totaal  € 45.885  €  44.588
BATEN
Rente  €   49.800  €         391
Dividend  € 484.055  € 496.643
Giften  €     8.600  €   12.390


Totaal baten voor doelstelling  € 542.455  € 509.424
BESTEDINGEN
Projecten  €  402.560  €  431.780
Algemene kosten  €    45.885  €    44.589
 €  448.445  €  476.369
Saldo  €    94.010  €   33.055
Resultaat fondsen:
Waardevermeerdering effecten (gerealiseerd)  €  238.213  € – 351.529
Waardevermeerdering effecten (niet gerealiseerd)  € 2.087.819  € – 315.267
Totale waardevermeerdering  € 2.326.032  € – 666.796
Saldo  € 2.420.042  € – 633.741