Baten en lasten 2022

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

ALGEMENE KOSTEN 2021 2022
Kleine aanschaffingen  €       199 €        –
     
Systeembeheer  €       106  €       150
     
Postzegels en kantoorbenodigdheden  €       66  €         11
Onkosten/vacatievergoeding bestuur  €    6.000  €    6.000
Reis-en verblijfkosten bestuur  €        –   €        74
Accountants kosten  €   1. 845  €     1.845
Servicefee/fondsvergoeding banken  €  47.817  €   44.190
Overige bankkosten  €       596  €        458
Kamer van koophandel  €         40  €          40
Kosten website  €         29  €        109
Domeinnaam  €         32  €          33
Afas Boekhoudprogramma  €       625  €        634
 

Totaal  € 57.355  €  53.544
     
BATEN    
     
Rente  €       – 224  €      – 554
Dividend  €  518.725  € 614.727
Giften  €     10.800  €   10.800
 

Totaal baten voor doelstelling  € 529.301  € 624.973
     
BESTEDINGEN    
     
Projecten  €  460.400  €  504.500
Algemene kosten  €    57.355  €    53.544
     
   €  517.755  €  558.044
     
Saldo

 €    11.546

 €    66.929
     
Resultaat fondsen:    
Waardevermeerdering effecten (gerealiseerd)  €    230.535  € – 301.863
Waardevermeerdering effecten (niet gerealiseerd)  € 2.391.681  € – 2.573.090
     
Totale waardevermeerdering  € 2.622.216  € – 2.874.953
     
     
Saldo  € 2.633.762  € – 2.808.024