Budget 2023

Budget 2023

Voor het jaar 2023 heeft het bestuur een budget vastgesteld van €  550.000,–
Het bedrag dat beschikbaar komt voor de diverse instellingen die voor een donatie in  aanmerking komen ligt gelijk aan het voorgaande jaar.
Het uitgangspunt is dat de uitgaven niet de inkomsten overtreffen.

Instellingen die voldoen aan onze doelstellingen kunnen voor een donatie in aanmerking  komen.  Een financiële onderbouwing is een vereiste. Het bestuur beslist in haar vergadering – die gedurende het jaar regelmatig plaats vindt  – of  een aanvraag wordt gehonoreerd.

Op dit moment ondersteunen we een erg groot aantal instellingen. We hebben hier bewuste keuzes in gemaakt en we willen ons hier grotendeels toe beperken. Slechts in uitzonderlijke gevallen nemen we nog nieuwe aanvragen in behandeling.